ATELIER OPTIES


Het D.K.O (Deeltijds Kunstonderwijs) is onderwijs met beperkt leerplan.
Wij bieden kunstonderwijs aan voor kinderen vanaf 6 jaar(of vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs), voor jongeren en voor volwassenen

 

 

 

 

 

 

directeur Marc Hermans

Lagere graad:
Voor leerlingen van 6 tot 12 jaar, van wie de ouders de mening zijn toegedaan dat met beeldtaal een specifieke vorming kan worden aangereikt.

Leerlingen van 6 tot en met 9 jaar volgen 2 lesuren per week. Leerlingen van 10 en 11 jaar volgen 4 lesuren per week.

Middelbare graad:
Voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die zelf ontdekken, of van wie de ouders ervaren, dat met de beeldtaal een specifieke vorming kan worden aangereikt, of die het ontbreken van een aanbod plastische opvoeding in de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs als een gemis ervaren. Of voor jongeren die zich willen voorbereiden op het hogere kunstonderwijs.

Zij volgen 4 lesuren per week.

Hogere graad:
Voor volwassenen die de beeldtaal willen ontdekken/bestuderen/gebruiken onder professionele begeleiding en hiermee hun artistieke creativiteit, hun persoonlijkheidsontplooiing, hun waarneming van de wereld en de ontwikkeling van hun individueel wereldbeeld willen bevorderen en/of die in beeldende kunst een specifieke vorming willen vinden die hen niet is (of kan worden) aangereikt door het reguliere onderwijs.

Voor leerlingen vanaf 18 jaar. Zij volgen 8 lesuren per week. 5 studiejaren per optie.
Opties:- Architectuur - Beeldhouwkunst - Keramiek - Monumentale Kunst/Mixed Media - Schilderkunst - Tekenkunst - Vrije Grafiek
* Kunstgeschiedenis voor de leerlingen van het 2e en 3e jaar hogere graad van alle opties (uitgezonderd: Architectuur)

Specialisatiegraad:
Na het behalen van het getuigschrift hogere graad en het afleggen van een toelatingsproef kan men de specialisatiegraad beginnen. De plastische mogelijkheden worden in de specialisatie verder uitgebouwd.
Afhankelijk van bekwaamheid en interesse, werkt iedereen aan zijn technische en artistieke ontwikkeling, die zal leiden tot een persoonlijke visie en die een solide basis moet vormen tot zelfstandig kunstenaarschap, hoe bescheiden ook.

Leerlingen van de specialisatiegraad volgen 8u les per week gedurende 2 studiejaren per optie
Opties: - Tekenkunst - Beeldhouwkunst – Architectuur - Keramiek- Monumentale Kunst/Mixed Media - Schilderkunst – Vrije Grafiek
* Bijzondere kunstgeschiedenis voor de leerlingen van het 1e jaar Specialisatiegraad van alle opties (uitgezonderd Architectuur).

Directie:
directeur Marc Hermans,

Administratie: Mieke Janssens, Josée Sterckx, Mariella Van Gool, Lies Dingenen en Peggy Van Steensel