DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) beoogt de kunstzinnige vorming van de mens en wil zo een bijdrage leveren tot zijn totale persoonlijkheidsvorming. Voor jongeren (-18 jaar) kan het DKO ook een voorbereiding zijn op het hogere kunstonderwijs. Het DKO is een ‘aanvullend’ onderwijs dat zich richt tot gemotiveerde leerlingen, jongeren én volwassenen, die zich op vrijwillige basis inschrijven en hiervoor een inschrijvingsgeld betalen. Het inschrijvingsgeld wordt jaarlijks bepaald door het Ministerie van Onderwijs.

- de leerling volgt 8 lesuren per week
(leerlingen van 6-10 jaar volgen 2 uren, leerlingen van 10-18 jaar volgen 4 uren les)
- een schooljaar loopt van begin september tot eind juni
- de inschrijving gebeurt per schooljaar, alle leerlingen schrijven zich ieder jaar opnieuw in
- de school moet voldoen aan de normen van het gesubsidieerd onderwijs, waaronder het controleren van aanwezigheden.
- Men ontvangt bij het succesvol beëindigen van elke graad een getuigschrift.
- Na elk schooljaar ontvangt men een overgangsattest bij een geslaagde beoordeling.

 

 

De Academie Arendonk is een gemeentelijke instelling die behoort tot het Departement Deeltijds Kunstonderwijs van het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. En wordt ondersteund door het Onderwijssecretariaat van de steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap, het OVSG.
De Academie biedt een gedegen artistieke, creatieve en vakkundige opleiding.
Deze opleidingen zijn praktisch gericht en worden ondersteund door het vak Kunstgeschiedenis.
Directeur Marc Hermans stuurt de artistieke en pedagogische visie en wordt hierin bijgestaan door een team van gemotiveerde leerkrachten die allen beschikken over uitgebreide kwalificaties. Naast een basisopleiding Hoger Kunstonderwijs, hebben zij ook een lerarenopleiding gevolgd. Zij beschikken aldus over zowel artistieke als pedagogische kwaliteiten.
Het secretariaat voert de administratieve taken uit en is er voor de leerlingen tijdens alle lesuren.