ARCHITECTUUR


De cursus is er in eerste instantie op gericht om de studenten een basiskennis te verschaffen in verband met architectuur in al zijn facetten en gaandeweg een eigen visie te ontwikkelen over deze materie. Naast de vraag ‘hoe trek ik een lijn? ‘ vinden wij de vraag ‘wat betekent die lijn’ minstens even belangrijk.

Het is de bedoeling om een fundament te leggen voor een ‘integrale’ benadering, die verder reikt dan het kiezen van vormen, materialen en kleuren. Architectuur is immers, naast een ruimtebehoevende aktiviteit, ook een ergonomisch proces, een sociaal-economisch verschijnsel en niet in het minst een culturele opgave. Daarom zullen wij ook een sterke vertrouwdheid met de (architectuur)-actualiteit promoten en het ontwikkelen van een toekomstvisie stimuleren.

De cursus heeft vooral een ‘scheppend’ doel: de vormgeving van de ruimte. Het is de bedoeling dat we de ruimte struktureren, begrenzen en betekenis geven binnen een gegeven context en in funktie van een programma. Deze scheppende vorming verloopt parallel met een theoretische vorming (technieken, constructie- & materialenleer, bouw- en wiskunde). Gedurende de project-, en vormstudies wordt het theoretische kader opdrachtondersteunend aangereikt.

De ontwerpopdrachten zijn initiëel eenvoudig, later complexer en bestrijken een brede waaier, gaande van gebruiksobjecten tot projecten met een stedenbouwkundig impact. Een wezenlijk onderdeel hierbij is het ontwikkelen van een denk- en arbeidsmethode. Door discussie, ook in klasverband, wordt dit proces begeleid. Het naar voren brengen van verschillende invalshoeken of benaderingen van de gestelde opdracht werkt daarbij verruimend.

Een individuele aanpak en begeleiding, rekening houdend met het niveau en de interessesfeer van de student, maakt het mogelijk dat er, binnen de grenzen van het leerplan, individuele accenten gelegd kunnen worden. Gevorderden kunnen de stap naar CAD zetten, hoewel dit geen basisdoel op zich is. Het wordt eerder als ‘handig’ instrument aangereikt.