JONGEREN (MIDDELBARE GRAAD)

Voor leerlingen van 12 tot 18 jaar (verdeeld in 2 leeftijdsgroepen)zij volgen 4 lesuren per week.

In de middelbare graad geen gebrek aan energie. Nog meer dan in de andere klassen is deze afdeling één groot sociaal gebeuren. In vergeten tijden noemden we de academie tekenschool en mocht je enkel appels na-tekenen of vier weken oefenen met houtskool. Daar houd je de jeugd van tegenwoordig niet wakker mee. Vandaag vullen we een jaar met tekenen, schilderen, grafiek, keramiek, fotografie, kostuumontwerp....
Ons programma is bewust én én én zodat ze bij het afstuderen een breed palet aan technische know-how en beeldende bagage mee hebben, die ze al dan niet kunnen gebruiken in voortgezette kunstopleidingen.

Binnen de Middelbare Graad is er ook ruimte voor projecten buiten de academie. Er kan samengewerkt worden met de gemeente, een bedrijf, … of deelgnomen worden aan een wedstrijd. Op deze manier kan de opgedane kennis gebruikt worden voor een concreet doel.
Voor Kunst – Zaken 2002 werden er auto’s beschilderd, een graffiti project werd uitgewerkt in 2003 en er werd deelgenomen aan de wedstrijd “stoelen in de stad”.
In 2004-2005 hebben onze leerlingen deelgenomen aan “Axion art” een wedstrijd georganiseerd door Dexia bank.
Voor Kunst - Zaken 2005 werd er o.a. een fotoreportage gemaakt.
"Zwart op wit" muurschilderingen werden gerealiseerd in 2007.
2009 "architectuurproject", de jongeren bouwen een papieren stad.