KERAMIEK

Klei - water – vuur – pigment

 

In de eerste vier jaren heeft de opleiding keramiek tot doel, vertrouwd te raken met de materie klei en de bewerking ervan. Daarbij wordt het begrip keramiek zo breed mogelijk gezien: vrije zowel als functionele keramiek. Stapsgewijs wordt het creatief proces van idee naar ontwerp, de verschillende methoden van vormgeven, van omgaan met kleur, textuur, klei, glazuur en baktechnieken belicht.
Een basiscursus waarnemingstekenen wordt geïntegreerd in de lessen. Er is geen voorkennis vereist.

Het vijfde jaar biedt ruimte voor een eigen concept, het zoeken en experimenteren met vormtaal en keramische toepassingen.

De specialisatiegraad wordt gezien als een voorbereiding op het zelfstandig werken na de opleiding. Er wordt vrij gewerkt rond een thema, concept of idee en maakt gebruik van de opgedane kennis. Verschillende materialen en/of technieken worden verder uitgediept.

Uitgebreide info over de afdeling keramiek op de blog www.keramiekarendonk.wordpress.com.