KUNSTGESCHIEDENIS

De kunstpraktijk kan niet los gezien worden van de kunstgeschiedenis. Men leert van de kunst, men verwerft inzichten door middel van contact met de kunst.

Een grondig inzicht in het kunstfenomeen is het eerste objectief. Zowel voor de hedendaagse kunst als voor de kunst uit het verleden is het inzicht in de chronologische en ruimtelijke situering van groot belang.

In deze historische situering wordt het kunstgebeuren belicht vanuit etnisch, sociaal, politiek, filosofisch, religieus, cultureel, economisch en technisch opzicht. Men ontwikkelt een levendige belangstelling voor het kunstgebeuren.

Leerlingen van de 2e en 3e jaren hogere graad volgen om de 14 dagen, 2 uur kunstgeschiedenis.

Leerlingen van de 1ste specialisatiegraad volgen om de 14 dagen, 2 uur bijzondere kunstgeschiedenis, deze is meer afgestemd op de gekozen optie.

KALENDER lessen kunstgeschiedenis (2017-2018)