PROJECTEN/
TENTOONSTELLINGEN

Binnen onze academie wordt er contenu gewerkt aan projecten. Belangrijk om onze academie te profileren naar de buitenwereld toe, naar de bevolking van Arendonk..
Wij bepalen voor een groot gedeelte het culturele gebeuren in en rond Arendonk, denken we bv. aan de tentoonstellingen, voordrachten, muurschilderingen, wandkeramiek en beelden in het dorp en het project Kunst-Zaken.
In Arendonk zijn gans het schooljaar werken van de academie te zien: Het O.C.M.W, rustoord, de academiehal, de bibliotheek, het gemeentehuis en in bankfilialen. Deze tentoonstellingen worden om de twee maanden vernieuwd.
Ook neemt onze academie regelmatig deel aan wedstrijden.

 

2012 - 2013
De aanvang van het nieuwe schooljaar starte opnieuw met een aantal evenementen voor het 800 jarig bestaan van Arendonk.
In het voorjaar van 2013 namen een aantal stundenten van verschillende afdelingen deel aan externe tentoonstellingen.
De kunstwerken "picknick" en "grensmonument" in het nieuwe beeldenpark Karel I werden op 4 mei ingehuldigd.

2011 - 2012
2012 een feestjaar voor het dorp Arendonk. De academie viert mee met 50 A 800 projecten binnen en buiten de academie.
In de maand april-mei stelden een aantal docenten tentoon in het "Hofke van Chantraine". "zonder titel" toonden ze hun werk.

2009 - 2010
Het schooljaar 2009 - 2010 starte met een project van de monumentale/mix media, "de tuin der lusten" een studieproject in het voormalige Ploeggebouw te Bergeijk (NL).
Tijdens de eindejaarstentoonstelling werd het project "veld" getoond van de monumentale.

2008 - 2009
Een jaar na de opening van het nieuwe gebouw werd op 23 januari 2009 een monument ter ere van eredirecteur Louis Van Gorp ingehuldigd.
Als eerbetoon ging op hetzelfde moment ook zijn tentoonstelling met tekeningen, aquarellen en schetsen van start zoals hij die had voorbereid kort voor zijn plots overlijden op 26 december 2008, op 76 jarige leeftijd.

2007 -2008
Een nieuw gebouw, verhuis naar het Karel I gebouw aan de Wampenberg, met een grootse openingsweek in april 2008.

2006-2007
"zwart op wit" muurschilderingen van de Middelbare graad iin Arendonk.
Onze academie zat volop in een verbouwingsperiode van het nieuwe academie gebouw.

2005-2006 / 2006-2007
Gemeente en academie zijn volop in voorbereiding met het nieuwe academiegebouw KarelI.

2004-2005
In samenwerking met onze gemeente Arendonk werd er een monument gemaakt voor de wielrenner Rik Van Steenbergen.
Net zoals in 2002, werd ook in 2005 een project uitgewerkt tussen onze Academie en Unizo. Het project Kunst - Zaken 2005 was kleinschaliger, maar niet minder belovend.
Onze jaarlijkse eindejaarstentoonstelling werd in juni 2005 aangevuld door Fluxus, een project van het grafiek atelier. En een tentoonstelling van onze docenten in het Klooster St-Agnetendal.

2003-2004
De Middelbare Graad neemt deel aan de wedstrijd “Stoelen in de stad” en wordt bekroond met drie laureaten.
Arendonk viert het 100 jarig bestaan van hun kerkgebouw, het grafiek atelier toont aansluitend werk.
Galerie Cum Laude te Mol ontvangt de leerlingen van de monumentale afdeling.

2002-2003
Annelies van Gerwen, afgestudeerd in de afdeling schilderen, wint de Talens Paletprijs 2002.
In opdracht van de Basisschool St-Clara beschilderd de monumentale afdeling zes wanden.
Het onderwijzend personeel van de Academie van Arendonk stelde zijn werken tentoon in Karel I. Tijdens de tentoonstelling "Werken in de fabriek"
Graffiti in Arendonks door de jongeren van de Academie.

2001-2002
In 2002 werd er het grootschalige Kunst - Zaken 2002 gerealiseerd.
Een project dat de Fidea Kompasprijs kreeg toegekend.

1998-1999
De afdeling monumentale maakt een muurschildering aan brug 12 te Lommel.

1997-1998
Koningin Paola bezoekt de Academie.

 

 

kiss A 800
 
altan anders
 
vliegkunst
 
picknick
 
Klooster
 
Kunst - Zaken 2002
 
Karel I gebouw
"De tuin der lusten"